Višeslojno Arheološko nalazište u Vlašnje (Prizren)

Arheološko nalazište, odnosno višeslojno prebivalište Vlašnje, nalazi se na ravnoj površini stenaste terase (335 metara iznad morske visine) na desnoj strani puta Prizren-Žur, oko 6 km zapadno od Prizrena. Na ovome nalazištu dokazan je kontinuitet života tokom nekih vremenskih perioda: rani neolit (Starčevačka kultura), srednji i kasni neolit (Vinčanska kultura), eneolit (period bakra), bronzani period, gvozdeno doba, helenistički period kao i period kasne antike i rani srednji vek. Arheološki material pronađen na ovome lokalitetu istražen nekoliko sezona nakon dvehiljadite godine ovog milenijuma, otkrilo je brojne fragmente sudova od pečene gline, radne alatke od kamena, kremena i kosti, ukrase i utilitarne objekte, kovani novac, itd.