O Nama

1h v2

Udruženje za kulturu “PLEJADA” Prizren je neprofitna i nevladina organizacija koja promoviše, čuva i štiti materijalno i nematerijalno (duhovno) kulturno nasljeđe grada Prizrena i kulturno nasljeđe Republike Kosovo. NVO “PLEJADA” je multietnička organizacija koja ima za cilj promociju kulturnog nasleđa, očuvanjem stare arhitekture, tradicije, običaja, starih tradicionalnih pjesama, tradicionalnih nošnji, artefakata, svih zajednica Republike Kosova i u skladu s tim provodi brojne kulturne projekte.

Posebno je PLEJADA poznata po organizovanju tradicionalnog i jedinstvenog Festivala na Kosovu koji okuplja sve zajednice Kosova i narode iz država Balkana, takođe okuplja nekoliko hiljada posetilaca - Festival poznat pod nazivom “BALKANFEST”

U fokusu PLEJADE je omladina iz svih zajednica koje žive na Kosovu , prije svega mlade žene i studenti. Takođe, cilj PLEJADE je da ojača civilni sektor, obrazovanje, zdravo okruženje, rodnu ravnopravnost, razvoj demokratije i zajednički multietnički suživot na Kosovu. Konkretan cilj jeste da stvori uslove za opstanak omladine Kosova te mogućnosti za zdrav i normalan život.

Ova organizacija je organizirala mnoge projekte koje podržavaju različite institucije, ali i projekte koje je sama financirala i realizirala.

Kontakt:

Tel: +38344708066

E-mail: nvoplejada@gmail.com