E - MUZEJ

NVO PLEJADA

Kulturno nasledje Kosova

Kulturno udruženje PLEJADA Prizren je neprofitna i nevladina organizacija koja promoviše, čuva i štiti materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu grada Prizrena i kulturnu baštinu Republike Kosovo.

Opširnije

 

Sponzorisano od: Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta

Blog