Katedrala Gospe Pomoćnice (Prizren)

Na jugo-zapadnoj strani, u samom jezgru starog grada, u naselju kod stare pijace gdje se prodavao sir (Qafë pazar), nalazi se katolicka crkva ”Gospe Pomocnice”, sa ostalim pratecim objektima.
Objekat sa grcko-rimskim elementima arhitekture, je godine 1870. sagradio nadbiskup Dario Bucciarelli, dok je kasnije Toma Glasnovic dogradio kulu sa zvonom i casovnikom.
Objekat o kome je rijec je troaniata sa polu-lucnim oltarom.


Srednja aniata je pokrivena dvovodnim krovom, dok aniate sa strane su sa jednovodnim krovom pokrivenim kamenim plocama.
Vertikalni stubovi, stpenenice i balkon su od drveta, zidovi u unutrašnjosti su pokriveni krecnim malterom, a izvana je nemalterisana struktura od plavog kamena.


U trezoru srednjeg broda nalaze se freske u tehnici “al secco”, koje prikazuju motive grada. Tako, na slici Gospe, u dijelu pored oltara prikazani su gradani Prizrena oobuceni u tradicionalnim nošnjama toga vremena.
Iznad terase nalaze se slike dvije osobe iz balkanske prošlosti, Ðerda Kastriota, princ Albanskog principata i Joannesa de Hunyada, guvernera i glavnokomandujuceg u Madara. Autor ovih slika iz 1878. godine je austrijski umjetnik Simcowiss.
Objekat je sacuvao svoju originalnost do 1970. godine kada su, u povodu 100 godina postojanja, zidovi, stubovi i povovi su poplocani mermerom, stepenice i balkon presvuceni su armiranim betonom, dok je postavljena i metalna ograda na ulazu i stepenište. Kompleks Katedrale Gospe Pomocnice obuhvata i druge objekte poput: zgrada vjerske katolicke škole, zgrada za sveštenike, zgrada za casne sestre, sjedište Biskupije, zgrada Županije, drugi objekti za stanovanje i poslovni prostor.