Ostaci Gradine (Tvrdjave) Koriše sa ranohrišćanskom crkvom

Lokalitet Bronzanog perioda u Koriši istražen je tokom 2006 godine i imao je karakter zaštitnog arheološkog iskopavanje. Lokalitet je pozicioniran na istočnoj strain u obliku sedla veoma blizu Koriške gradine. Radi se o jednom naselju sa površinom od oko 1 hektara, I sa nadmorskom visinom od 723- 728 metara, koji se proteže na jednom nagibu. Ovaj lokalitet imao je karakter odbrabenog manjeg naselja koji se sa jedne strane branio od prirode i rovova na drugoj strani. Arheološka iskopavanja preduzeta na dva sektora pokazali su identifikaciju i otkrivanje stanova I horizonte stanovanja koje su tipične u hronološkom aspektu i datiraju se od Rani i Srednji Bronzani period. Radne alatke (orudje) od kamena, keramički fragmenti i sudovi otkriveni ovde, veoma dobro predstavljaju spomenuto vreme.