Arheološki lokalitet u Poslištu: Villa Rustica; Statio; Mansio (Prizren)AZIŠTE U PRIZRENU

Ostaci objekta kasne antike ili ranijeg Bizanta. Cigle (ili opeka) toga formata upotrebljeni su uglavom tijekom IV-VI stoljeća ! Istraživanje je u toku...