NAJNOVIJE ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE U PRIZRENU

Ostaci objekta kasne antike ili ranijeg Bizanta. Cigle (ili opeka) toga formata upotrebljeni su uglavom tijekom IV-VI stoljeća ! Istraživanje je u toku...