Lajmet


Prizren: Ballkan FEST - Kosovë - U mbajt Festivali Multietnik i Këngëve Tradicionale 2017

Në Qendrën Kulturore “Xhemajli Berisha” në Prizren u mbajt një festival me këngë tradicionale, para disa qindra vizitorëve.Festivali u organizua nga OJQ-ja "Plejada" me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe sipas kryetarit të kësaj organizate jo-qeveritare Hermin Memishi-t, qëllimi ishte promovimi i trashëgimisë kulturore jo-materiale të Kosovës.


3