E - MUZEU

OJQ PLEJADA

Trashëgimia Kulturore e Kosovës

Shoqata për Kulturë PLEJADA Prizren është një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare që promovon, ruan dhe mbron trashëgiminë kulturore të prekshme dhe të paprekshme të qytetit të Prizrenit dhe trashëgiminë kulturore të Republikës së Kosovës.

Lexoni më shumë

 

Sponsorizuar nga: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Blog